Ideologie

Vážení náštěvníci,

prohlašujeme, že všechny prvky designu používané naší společností jsou symbolické. Odkazují na mytologii a skandinávskou kulturu, stejně jako na motocyklové a sportovní kluby. Slouží k vizuální identifikaci společnosti. Zároveň nemají nic společného s nacionalismem nebo fašismem.

Použité symboly:

 číslo 44 - odkazuje na charakter válečníka za svobodu v litelárním žánru Adama Mickiewicze "Dziady" část III;
 malteský kříž -  je to historický kříž, symbolizující rytířské řády;
 meč - je rysem válečníků a rytířů, označuje středověk a symbolizuje statečnost;
 orel - symbolizuje sílu, hrdinství, vítězství a spravedlnost;
 štíty - znázorňuji znaky nebo emblémy, odkazují se na skandinávský styl, historii a kulturu.

Současně bychom rádi zdůraznili, že runový symbol naší společnosti vznikl z tzv. dvou runů - Kenaz a Kaguz. Znamená sílu a odhodlání. Odkazují na skandinávskou kulturu a nordické víry.

Navíc používáme následující nazvosloví :

 Nordic Division - je název motorkářské skupiny. Vzhledem k tomu, že jeho zakladatel byl z Dánska, obsahuje slovo "Nordic" a "Division" označuje skupinu lidí;
 Nord Storm - není nic jiného než "bouře v severních mořích" a zároveň navazují na fascinaci se skandinávskou mitologii. Všechny modely používané v této kolekci mají pouze ozdobný charakter;
 Death Rider - odkazuje na design motorkárských klubů. Nadšenci motorismu mají smysl pro návrhy této kolekce.

Rádi bychom také zdůraznili, že námi použité:

 lebky - jsou výhradně dekorativní;
 přilby - mají výhradně charakter motorkářský.

Prohlašujeme, že výše uvedené symboly a slovní fráze jsou čistě symbolické a umělecké. Týkají se fascinace kulturou Skandinávie. Současně se nevztahují na nacistické, nacionalistické ani rasistické symboly. Jsou výrazem uměleckého poselství.

S pozdravem,
Dobermans Aggressive

Zpět do obchodu